Nieuws

Corona : aangepaste werking van de huisartsenpraktijk

28/02/'20

In navolging van de laatste richtlijnen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus, zijn wij verplicht om alle niet-dringende consultaties tijdelijk uit te stellen. Daarom staat onze online agenda dicht.

U kan wel online een 'telefonische consultatie' boeken voor eender welke vraag of klacht (vermeld deze zeker bij uw boeking).

Het tijdstip van uw telefonische consultatie is een richtuur. U zal in de loop van de dag opgebeld worden door de arts, maar niet noodzakelijk op het uur van uw boeking. Houd uw telefoon bij de hand tot u gecontacteerd werd.

Uw arts zal telefonisch een inschatting maken en beoordelen of een consultatie nodig is. 

Bij dringende vragen belt u onmiddellijk naar de praktijk : 015 51 11 51.

Onze belmomenten worden tijdelijk opgeschort: wij zijn voortaan dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 08.00 u en 21.00 u . Na 21.00 u kan u beroep doen op de wachtdienst.

De meeste recente info vindt u op info-coronavirus.be

Ga terug naar het overzicht »