Nieuws

dr. Ine Van den Wyngaert wint de Prijs van de Jonge Huisarts 2020 !

07/07/'20

In haar masterproef onderzocht dr. Van den Wyngaert het verband tussen hittegolven en mortaliteit in 10 Vlaamse woonzorgcentra over een periode van 5 jaar (2013-2017). Ook werd onderzocht of er tijdens hittegolfdagen een toegenomen aantal hospitalisaties in de onderzochte populatie kon worden vastgesteld. 

De klimaatverandering en daaraan gerelateerde opwarming van de aarde is één van de grote problemen waarmee de wereld vandaag kampt. Ten gevolge van een toegenomen frequentie, intensiteit en duur van hittegolven zullen onze gezondheidssystemen de komende jaren worden uitgedaagd. Deze studie toont een toegenomen mortaliteit ten gevolge van een hittegolfperiode in de onderzochte ouderenpopulatie. De aandacht moet worden gevestigd op kwetsbare groepen die kans hebben om nadelige effecten van hitte te ondervinden.

In het verleden werd slechts weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen hoge temperaturen en morbiditeit. Daarenboven waren de gepubliceerde resultaten niet eenduidig. Weinig studies beschrijven de impact van hitte op de populatie die in woonzorgcentra verblijft. In dit onderzoek werd zowel de mortaliteit als ziekenhuisopnames (als proxy voor morbiditeit) nagegaan.

Voor de (huis)arts is het belangrijk om de kwetsbaarheid van ouderen te erkennen tijdens een hittegolfperiode. Anticiperen op deze extreme warme weersomstandigheden is noodzakelijk door middel van medicamenteuze aanpassingen en een aangepast zorgbeleid. Zo kunnen we als arts bijdragen tot een verbeterde levenskwaliteit van ouderen.

Ga terug naar het overzicht »