GMD/Preventieplan

GMD

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier.

Het GMD bundelt al uw medische gegevens  op één plaats, De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk bewaard  worden.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw  gezondheid.  Het goed beheren van een GMD vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op raadpleging komt.

Voor het bijhouden van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding.

Iedereen met een GMD geniet van een vermindering van 30 % op het remgeld (uw persoonlijke bijdrage) bij een consultatie.

Indien u ouder bent dan 75 jaar geldt deze vermindering ook voor een huisbezoek.

Het supplement voor de avondraadplegingen (4 €) wordt voor de houders van een GMD volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

 

Preventieplan

Patiënten van onze praktijk worden vanaf de leeftijd van 45 jaar in de gelegenheid gesteld om een persoonlijk preventieplan op te stellen.  Tijdens een preventieraadpleging stelt u samen met uw arts een persoonlijk preventieplan op.

Werken aan preventie is niet nieuw. Reeds lange tijd geven we gezondheidsadviezen betreffende ziektepreventie (denk aan adviezen over het risico op hart- en bloedvataandoeningen, preventie van baarmoederhalskanker door uitstrijkjes...). Door echter op een meer systematische wijze hieraan te werken, verplichten we ons om niets over het hoofd te zien.

Het opstellen en opvolgen van uw preventieplan kan éénmaal per jaar gebeuren tijdens een aparte preventieraadpleging.

Hoe verloopt dit praktisch?

  • U maakt zelf telefonisch een afspraak voor een preventieraadpleging. Dan is het mogelijk om via internet een vragenlijst te downloaden ofwel kan u deze vragenlijst via het secretariaat bekomen.
  • Ga naar de vragenlijst en download het document.
  • Vul zoveel mogelijk antwoorden reeds in.
  • Breng de vragenlijst mee naar de raadpleging.
  • We overlopen de vragenlijst samen met u en vullen ontbrekende gegevens aan. Alle informatie wordt geïntegreerd in uw elektronisch medisch dossier.

We stellen samen een concreet en individueel actieplan op dat bestaat uit te plannen onderzoeken (indien nodig bv. bloedname, urineonderzoek, uitstrijkje, darmonderzoek…) en/of afspraken om uw gezondheidsdoelstellingen te realiseren (indien nodig bv. tetanosvaccinatie, voedingsadviezen, rookstopbegeleiding…)

En wat voor patiënten jonger dan 45 en ouder dan 75 jaar?

Uiteraard kan het ook voor deze patiënten zinvol zijn om aandacht te hebben voor ziektepreventie. Wij nodigen hen dan ook uit hun huisarts hierover aan te spreken.

Patiëntenfolders over preventie

alcohol

osteoporose

prostaatkankerscreening

risico op hart- en bloedvatziekten

stoppen met roken

vaccinatie kinkhoest

vaccinatie mazelen-bof-rubella

vaccinaties en zwangerschap

zwangerschap en voeding

zwangerschap en infectieziekten

links

Voedingsinformatiecentrum (NICE)