GMD/Preventieraadpleging

GMD

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier.

Het GMD bundelt al uw medische gegevens  op één plaats, De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk bewaard  worden.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw  gezondheid.  Het goed beheren van een GMD vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op raadpleging komt.

Voor het bijhouden van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding.

Iedereen met een GMD geniet van een vermindering van 30 % op het remgeld (uw persoonlijke bijdrage) bij een consultatie.

Indien u ouder bent dan 75 jaar geldt deze vermindering ook voor een huisbezoek.

Het supplement voor de avondraadplegingen (4 €) wordt voor de houders van een GMD volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

 

Preventieraadpleging: opstellen persoonlijk preventieplan

Patiënten met het GMD in onze praktijk kunnen tijdens een preventieraadpleging een persoonlijk preventieplan opstellen.  Vanaf 40 jaar is dit zeker aan te raden.

Werken aan preventie is niet nieuw. Reeds lange tijd geven we gezondheidsadviezen betreffende ziektepreventie (denk aan adviezen over het risico op hart- en bloedvataandoeningen, preventie van baarmoederhalskanker door uitstrijkjes...). Tijdens een preventieraadpleging werken we op een systematische wijze waardoor we uw persoonlijk preventieplan samen kunnen opstellen, uitvoeren en opvolgen. U kan zelf jaarlijks een nieuwe afspraak maken om uw preventieplan te overlopen en aan te passen waar nodig.

Hoe verloopt een preventieraadpleging praktisch?

  • U maakt zelf online of telefonisch een afspraak voor een preventieraadpleging bij uw arts. 
  • Als voorbereiding op de preventieraadpleging vult u thuis een vragenlijst in. Deze vragenlijst kunnen we u digitaal bezorgen via uw HELENA platform, kan u hier downloaden of kan u aan het secretariaat opvragen.
  • Vul zoveel mogelijk antwoorden reeds in en breng de vragenlijst mee naar de preventieraadpleging.
  • We overlopen de vragenlijst samen met u en vullen ontbrekende gegevens aan. Alle informatie wordt geïntegreerd in uw elektronisch medisch dossier.
  • We stellen samen een concreet en individueel preventieplan op dat bestaat uit te plannen onderzoeken (indien nodig bv. bloedname, urineonderzoek, uitstrijkje, darmonderzoek…) en/of afspraken om uw gezondheidsdoelstellingen te realiseren (indien nodig bv. tetanosvaccinatie, voedingsadviezen, rookstopbegeleiding, beweging op verwijzing, …)
  • Als nodig voorzien we dan een vervolgraadpleging om de nodige onderzoeken zelf uit te voeren of te verwijzen naar andere hulpverleners.

 

 

Patiëntenfolders over preventie

alcohol

osteoporose

prostaatkankerscreening

risico op hart- en bloedvatziekten

stoppen met roken

vaccinatie kinkhoest

vaccinatie mazelen-bof-rubella

vaccinaties en zwangerschap

zwangerschap en voeding

zwangerschap en infectieziekten

links

Voedingsinformatiecentrum (NICE)