Voorschriften - resultaten - attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.

We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Voor het opvragen van onderzoeksresultaten (onderzoeken of bloedanalyses) belt u best op het met de arts afgesproken tijdstip.

Een normale uitslag behoeft niet veel commentaar.

Bij afwijkende resultaten verzoeken wij u een afspraak te maken om het verdere beleid te bespreken.